†nazvíce přísl. většinou, ponejvíce: prastaré, n. dřevěné stavení (Tyl)