nebezpečí, s. (bás. nebezpeč, -e ž.) pravděpodobnost, možnost něj. neštěstí, škody ap.: n. úrazu, ohně, nákazy; n. smrti; být v n.; vydávat se v n.; na své, na vlastní n.; vrhat se v nebezpeč (Zey.); hrozilo n.; odvážit se něčeho s n-m života ohrožením života; v rasistickém pojetí žluté n. hrozící od žlutého plemene; pošt. zásilka na n. odesílatele za kt. pošta neručí, protože nevyhovuje předpisům; práv. dodat na své n. a náklady; nést n.; pojistné n.; n. v prodlení stav ohrožení něj. právního statku, které má být odstraněno bez prodlení, neodb. takový stav ohrožení vůbec; obecné n. stav ohrožení pro více lidí n. pro majetek velkého rozsahu