nejistý příd. (2. st. nejistější) 1. takový, o němž není jisto, jaký bude, jak se shoduje se skutečností, budící pochybnost; nezaručený, pochybný: n. výsledek pokusu; n-á zpráva; n-á situace; n-á budoucnost; je to trochu n-é; n-é počasí; úč. n-á pohledávka pochybná, dubiózní 2. takový, kt. není přesně vymezen, určen; neurčitý: n-á bolest; člověk n-ého stáří; n-á povaha 3. špatně ovládající n. ovládaný; nepevný, kolísavý, nespolehlivý: n-é vystupování; n-é kroky; n-á ruka; n. pohled; byl ve hře velmi n. 4. ohrožený něj. nebezpečím, ohrožený někým, něčím; nezabezpečený, nezajištěný: n-á kocábka; n-é cestování pustinou; n-á samota; zpodst. nejisto, -a s. kniž. nejistota, neurčito: z n-a zaléhá sem zvon; (myšlenky) tápaly v n-u (Šmil.); skok do n-a; přísl. nejistě: n. se usmívat; vést si n.; nejisto: n. tam po cestách (Jir.)