nemocnice, -e ž. ústav pro ošetřování a léčení nemocných: převést do n.; operovat v n-i; okresní, krajská n.; dětská n.; vojenská n.; fakultní n. taková, kt. je součástí lékařské fakulty; expr. zdrob. nemocnička, -y ž.