nicí příd. zast. k zemi skloněný: chodila skrčena a n. (Suš.); bot. dolů visící, převislý: n. květ, plod (např. květ koniklece); silenka n.; zool. vířenka n.; přísl. †nice směrem dolů, k zemi: padám n. v pláči (Vrchl.); čeští páni klečeli n. jak v kostele (F. S. Proch.) skloněni