obří příd. k obr 1. obrům vlastní: o. ruka, noha; O. důl údolí v Krkonoších 2. neobyčejně velký; obrovský, ohromný: Paleček dělal o. kroky; o. hora; hvězd. o. hvězda obr 2; geol. o. hrnec; sport. o. slalom lyžařský sjezdový závod na delší trati (1-2 km) vymezené větším počtem branek