obecní příd. k obec 1. náležející obci; vůbec se nějak k obci vztahující: o. pozemky, hostinec; o. dvůr; o. dům; o. knihovna; O. dům (v Praze) společenské a kulturní středisko hlavního města Prahy; ob. expr. copak jsem o.? může si každý dělat se mnou co chce; o. pastýř; o. dítě (dř.) živené na útraty obce; (dř.) o. úřad, zastupitelstvo; o. volby do obecního zastupitelstva †2. obecný 1, všeobecný: o. dobré (Pal.) †3. obecný 2, neurozený: o. lid (Jir.)