objekt, -u m. (6. j. -u, řidč. -ě) (z lat.) 1. vše, čeho se týká naše činnost, s čím se obíráme; předmět (op. subjekt): díval se na něho jako na vhodný o. svých snah; filos. něco, co existuje mimo subjekt, předmět 2. hmotný předmět, věc, zprav. stavba, pozemky ap.: zakládat průmyslové o-y; lesní o-y; vojenský o.; přidělený o. v pohraničí 3. jaz. předmět; objektový příd.: jaz. genitiv o. předmětový; o-é sloveso předmětové