oceánský příd. 1. (řidč. též oceánický) k oceán: o. parník zaoceánský; zeměp. o-ské, o-ické podnebí přímořské 2. řidč. k Oceánie; oceánický: o-á kultura (Šus.)