okolkovati II ned. dělat okolky, počínat si, jednat váhavě; váhat, otálet: okolkoval, než přisedl; okolkoval chvíli před plakátem (Maj.) zdržoval se; přiznal se po delším okolkování vytáčení