Nalezeno 21 heslových statí.

dokresliti

dok. (3. mn. -í, trp. -slen) 1. (co; ~) dokončit kresbu; přestat kreslit: d. hlavu zvířete; dnes už …

dokreslovati

ned. k dokresliti

drobnokresba

, -y ž. (2. mn. -seb [-ze-]) kresba drobných rozměrů a podrobného vypracováni; miniatura: Alšovy d-y…

meziokresní

příd. jsoucí, uskutečňovaný mezi okresy; společný několik a okresům: m. soutěž; – m. komise

obkresliti

, poněk. zast. okresliti dok. (3. mn. -í) (co) 1. nakreslit podle něj, předlohy; kresbou napodobit:

obkreslovati

, poněk. zast. okreslovati ned. k obkresliti: o. krajinu, údolí; o. si obrázky z knihy; – o. si na p…

okres

, -u m. (6. j. -e, -u, 6. mn. -ech, -ích) 1. územní správní jednotka; veř. spr. organizační stupeň ú…

okresák

, -u m. zast. slang. okresní soud: už je stanoveno u o-u líčení (Zápot.)

okreska

, -y ž. slang. okresní silnice: zámecká silnice ústila na o-u (Řez.)

okresl-

v. obkresl-

okresní

příd. 1. k okres: o. silnice, město, knihovna; dř. o. lékař; veř. spr. o. národní výbor (zkr. ONV); …

perokresba

, -y ž. (2. mn. -seb) kresba provedená perem: jemná p.; Alšovy p-y; přen. pregnantní p. Nerudova (A.…

pokresliti

dok. (3. mn. -í) (co čím) pokrýt kresbami: p. papír, sešit; mráz pokreslí okna květy

pokreslovati

ned. k pokresliti: p. ornamenty

povahokresba

, -y ž. (2. mn. -seb) kniž. kresba povahy; povahopis: p. postav; zjednodušující p.; nedostatky v p-ě…

prokreslenost

, -i ž. vlastnost toho, co je prokreslené: p. hereckého projevu

prokresliti

dok. (3. mn. -í) (co) kreslením propracovat, do podrobností vykreslit: jemně p. kontury obrazu; – p.…

prokreslovati

ned. k prokresliti: p. plány staveb; – p. postavy dramatu

rychlokreslíř

, -e m. řidč. kdo rychle kreslí; kdo dělá kresby na počkání: vystupovat v televizi jako r.; – portré…

*stínokresba

, -y ž. (2. mn. -seb) kresba podávající stínový obraz (siluetu) předmětu, stínová kresba: přen. s-y …

uhlokresba

, -y ž. (2. mn. -seb) výtv. kresba uhlem; uhel 1