otevříti (ob. odevřít Ner., Baar aj.) dok. (1. j. -vřu, -vru, 3. mn. -vřou, -vrou, rozk. -vři, min. -vřel, trp. -vřen, přech. min. -vřev) 1. (co; ~) uvolnit to, co zamezuje vchod do něčeho, východ z něčeho (op. zavřít, uzavřít): o. dveře; klepal, aby mu otevřeli; o. brány nepříteli, přen. vpustit ho bez boje; nechat si zadní dvířka otevřena, přen. zajistit si možnost ustoupit, volnost rozhodnout se jinak; přen. o. stavidla své výmluvnosti; o. bránu (k) vzdělání, poznání umožnit jeho dosažení 2. (co; ~) uvolněním n. oddálením něj. uzávěru učinit něj. ohraničený prostor přístupným, viditelným ap. (op. zavřít, uzavřít): o. byt; otevřeli (obchod) už v 7 hodin; mají otevřeno, je otevřeno; o. zásuvku, kabelku; o. oči, ústa; přen. sotva oči otevře sotva se probudí; jak ústa otevře, řekne něco hloupého promluví; zhrub. neumět hubu o. promluvit; otevřít si na někoho hubu drze, hrubě, s křikem s ním promluvit, vyhubovat mu; hovor. o. rádio zapnout, aby bylo slyšet vysílání; o. někomu oči něj. poučením ap. opravit jeho názor na něco, dát mu správný pohled na něco; peněž. o. účet založit (v peněžním ústavu) 3. (co) rozložit do šíře, rozprostřít do roviny (něco složeného, sevřeného); rozevřít (op. zavřít): o. knihu, vějíř; o. nůž; o. padák; o. náruč 4. (co) odstraněním, zrušením něj. uzávěru, rozrušením něčeho celistvého učinit obsah, vnitřek přístupným: o. balík; o. dlátem bednu; o. dopis, závěť; o. láhev; horn. o. sloj, novou chodbu 5. (co komu) zjednat někomu volný přístup k něčemu, učinit někomu něco přístupným (op. zavřít, uzavřít): o. pracujícím zámecké zahrady; o. někomu svým doporučením přístup do společnosti; o. někomu nové obzory; přen. o. srdce novým dojmům; o. někomu své srdce, svou duši svěřit své city, odhalit své nitro 6. (co) uvést v činnost (něco veřejnosti přístupného) (op. zavřít, uzavřít): o. divadlo, školu; o. nový obchod; o. výstavu zahájit; přen. o. novou epochu dějin; otevříti se dok. 1. (o zařízení určeném k uzavírání něj. vchodu n. východu) samovolně (n. zdánlivě samovolně) se uvolnit (op. zavřít se, uzavřít se): otevřely se dveře a někdo vstoupil; přen. na podzim se otevřely brány škol bylo zahájeno vyučování 2. stát se přístupným, ukázat svůj vnitřek samovolným (n. zdánlivě samovolným) uvolněním něj. uzávěru (op. zavřít se, uzavřít se): špatně zamčená skříň se otevřela; její oči se doširoka otevřely; jeho ústa se údivem otevřela; otevřely se mu oči poznal pravdu 3. (o něčem složeném, sevřeném) samovolně (n. zdánlivě samovolně) se rozložit do šíře, rozprostřít do roviny; rozevřít se (op. zavřít se, uzavřít se): květ se otevřel; padák se otevřel; jeho náruč se otevřela 4. (o něčem celistvém) stát se zejícím; rozestoupit se (op. zavřít se uzavřít se): země se (při zemětřesení) otevřela; zhojená rána se znovu otevřela; ob. otevřela se jí noha rána na noze; přen. kniž. nebesa se otevřela zablýsklo se n. nastal liják 5. objevit se jako volný, přístupný, do šíře rozprostřený; rozevřít se (op. zavřít se, uzavřít se): vpravo se otevřelo údolí; znenadání se před nimi otevře vyhlídka; otevřela se mu cesta k úspěchu; přen. otevřely se nám nové možnosti naskytly se 6. řidč. (o něj. ději) začít, nastat (op. skončit se): sezóna se otevřela ○ předp. po-, po- se, při-; ned. otvírati, otvírati se