příležitostný, poněk. zast. příležitostní příd. 1. konaný, vznikající, uplatňující se při něj. příležitosti: p. projev; p-é zaměstnání; p-á báseň; p-á koupě; p. kuřák, střelec kt. kouří, loví jen zřídkakdy, při urč. příležitosti, sváteční; pošt. p-á známka vydaná u příležitosti něj. význačné události; p-é razítko s textem týkajícím se něj. události; biol. p. parazit neobligatorní *2. vhodný, příhodný: chytré používání p-ch chvil (Sab.); přísl. k 1 příležitostně: p. něco říci; p. básnit; podst. k 1 příležitostnost, -i ž. řidč.