překážkář, -e m. (překážkářka, -y ž.) sport. kdo pěstuje překážkový běh