přístavba, -y ž. (2. mn. -veb) 1. přistavění, přistavování: p. chléva, průmyslového objektu 2. řidč. přístavek II 1: vedle stavení byla ještě p.; byt v p-ě