pře, -e ž. kniž. 1. právní spor; sporná věc, záležitost soudně projednávaná: vedli spolu dlouholetou při; p. o pole; hájit, vyhrát, prohrát při; veřejná p.; řidč. a zast. hrdelní p.; práv. (dř.) projednání záležitosti, v kt. jsou dvě strany v neshodě: rozvodová p. řízení; mzdová p. spor 2. hádka 1, půtka, spor, rozepře: syn se dal do p. s matkou; vyvolat, rovnat, rozsoudit při; nebuďte ve při, zprav. žert. (jako slovní hříčka)