při předl. s 6. p. ve spoj. se jménem 1. vyjadřuje místní blízkost, umístění přímo u něčeho; (hned) vedle (čeho), (zrovna) u (čeho); poněk. zast. ob. vyjadřuje současnost n. časovou blízkost; k 3: pole při silnici; při kraji; stát při zdi; letět při zemi; ust. spoj. mít (peníze) při sobě (čast. u sebe); mít něco při ruce (čast. po ruce) ihned k dispozici, pohotově; – poněk. zast. ob. jen ve spoj. při sobotě, při pondělku; dnes při sobotě (by) dobře dělal, kdyby... (Čap.-Ch.); při sobotě přijdu někt. den blízko soboty, k sobotě; zř. ač bylo "při neděli", bylo lidí maloučko (Nov.); zř. zast. při večeru (Svob.); žít při zemi skromně, uboze 2. vyjadřuje účast na něj. činnosti n. stavu: asistovat při operaci; sledovat někoho při práci; musí být při všem; pomáhal mu (otci) při škole (Jir.) 3. vyjadřuje, že je zachován, trvá n. existuje stav, kt. je normální n. žádoucí: zachránit, udržovat někoho při životě; zachovat se při zdraví; čast. v ob. ust. spoj. být při něčem mít to; být při smyslech, při zdravém rozumu, při jasném vědomí, při sobě; být při chuti, při síle, řidč. při paměti; nejsem dnes při hlase (Rais); být při penězích; je při těle obtloustlý 4. vyjadřuje zaujetí příznivého, souhlasného stanoviska k někomu, soudržnost s někým: být, stát při někom; jsi při mamince nebo při tatínkovi? držíš s ní; jsem při tobě; přemnozí kněží stáli při jezuitech (Bass) 5. naznačuje způsob činnosti n. okolnosti, podmínky, za kt. se něco děje n. koná, n. stav, v kt. něco trvá: pracovat při umělém světle za umělého světla; studuje při zaměstnání; procházky při měsíčku; přijít o život při pouličním nestěstí; zpívat při práci; přistihnout při činu; zmínil se o tom při té příležitosti; vše zůstalo při starém; udělám to při jednom; udělat něco při dobré paměti; při osmi dětech je to malý příjem když je osm dětí; při dobré vůli je možno se dohodnout je-li dobrá vůle; – zast. ačkoli na svůj vůz nikdy pocestného nebral, při Madleně byla výjimka (Něm.); v. též přinejmenším 6. vyjadřuje přípustku: nepodařilo se mu to při nejlepší vůli zařídit přestože měl nejlepší vůli 7. vyjadřuje vztah, zřetel (při dovolávání se svědectví, zapřísahání se): přísahat při živém bohu, při zdraví dětí; při památce na tu velkou lásku zaklínám Vás (Zey.)