pachtýř (*pachtéř Vlastiv.), -e m. (pachtýřka v. t.) (z něm.) poněk. zast. nájemce hospodářského objektu ap.: p. honitby; zákon o drobnýchp-ích