parte neskl. s. (7. j. též -m) (z něm. driv. it.) hovor. úmrtní oznámení: dostal p. o úmrtí přítele