pasák, -a m. (živ.) (mn. 1. -ci, 6. -cích) 1. (pasačka, -y ž.) kdo pase dobytek: obecní p. pastýř 1, pastevec; p. krav, koz, ovcí 2. zhrub. ochránce nevěstek n. žen pochybné pověsti, jimi placený 3. zhrub. hrubý, nevzdělaný člověk; zdrob. k 1, expr. k 2 pasáček, -čka m. (mn. 1. -čkové, -čci, 6. -čcích), pasák, -a m. (neživ.) (4. j. -a, 1. mn. -y) 1. ob. potápění někoho v žertu pod vodu: dát někomu p-a strčit mu hlavu pod vodu 2. sport. hra záležící v odbíjení míče s přeběhy