pasiáns (dř. ps. patience) neskl. n. -e ž. (z fr.) 1. hra v karty pro jednu osobu: hrát p.; celé odpoledne sedět nad p-í 2. potrav. lité lehké pečivo růz. tvarů s otvorem