pension [-zión, řidč. též pán-], penzión, -u m. (6. j. -u, -ě) (z fr.) poněk. zast. podnik přijímající hosty na byt a stravu: letní byty v soukromí a v p-ech, přepychové p-y; expr. zdrob. pensiónek, penziónek, -nku m. (6. mn. -ncích)