persekvovati, perzekvovati ned. (z lat.) (koho, co) pronásledovat (pro příslušnost národní, rasovou, politickou ap.): pro svou vlasteneckou činnost byl za okupace persekvován