plátno, -a s. (6. j. -u, -ě, 2. mn. -ten) 1. tkanina zprav. z lněné, bavlněné, řidč. z konopné příze, tkaná bez vzoru: bílení plátna; režné, jemné, hrubé p.; zast. hostů se sjíždělo, jako by p. táhl (Něm.) mnoho; nepřetržitě; text. lněné, bavlněné, hedvábné, vlněné p.; prostěradlové p.; krejčovské p.; mlynářské p. plátýnko 2. kus plátna upravený k něj. účelu: stanové p.; samovazové p.; malířské p.; hoši v bílém plátně (Pujm.) v plátěných oblecích; film. promítací plocha: kino se širokým plátnem; hovor. objevit se na plátně ve filmu 3. hovor. obraz malovaný na plátně: plátna Brožíkova; zdrob. plátýnko, pláténko v. t.