plynulý příd. lehce, souvisle probíhající, plynoucí; nepřetržitý, nepřerušovaný: p. pohyb paží; p-é zásobování potravinami; zajistit p-ou těžbu uhlí, p-é plnění plánu; p-á řeč plynná II 1; p-á čára plná; p-á hranice (mezi jevy) nesnadno zjistitelná, stěží pozorovatelná; výr. p-á výroba při níž výrobek postupuje nepřetržitě z jednoho pracoviště na druhé, nejvyšší typ proudové výroby; p-á válcovací trať kontinuální (hut.), spojitá; přísl. plynule: p. běžet; p. zásobovat; podst. plynulost, -i ž.: p. těžby uhlí; p. vyprávění; ekon. p. peněžního trhu (v kapit. hospodářství) situace, kdy nabídka stačí hladce krýt požadavky poptávky