pořadač, -e m. odb. zařízení pro přehledné ukládání listin ap. (zprav. v tuhých deskách): zařazovat faktury do p-e