pobyt, -u m. (6. j. -u, -ě) 1. setrvávání, přebývání (zprav. přechodné) na něj, místě: p. v sanatoriu; prázdninový p.; p. na zdravém vzduchu; veř. spr. pobývání osoby v urč. obci a bytu: trvalý, přechodný p. *2. byt, příbytek: útulný p. (Heyd.) 3. nář. návštěva, beseda; pobytí 2: čeládka vyšla si do vsi na p. (Staš.) *4. bytí, trvání, existence: hory velebné! neskonalé jsou dny p-u vašeho! (Mácha)