podříditi dok. (3. mn. -í, rozk. -řiď, trp. -zen) (koho, co komu, čemu) postavit níže právně, pracovně ap., učinit (společensky) závislým na někom, něčem: p. zaměstnance vedoucímu podniku, p. vlastní požadavky zájmu celku; děti jsou podřízeny přísné kázni; p. svůj názor mínění odborníků; podříditi se dok. (komu, čemu) uznat (často z donucení) svou závislost; poddat se, podrobit se, podvolit se: p. se vítězi; děti se podřídily vůli rodičů; ned. podřizovati, p. se