podvod, -u m. (6. j. -u) záměrné uvedení v omyl s úmyslem něco získat (často ke škodě druhého): p., klam a lest; dopustit se p-u; stát se obětí p-u; získat něco p-em; odsoudit pro p.; literární, politický p.; volební p.; p. a klam zradí se sám (přísloví); práv. trestný čin, jímž někdo úmyslně poškodí jiného na majetku n. na právech tím, že jeho n. někoho jiného uvede v omyl n. využije omylu jeho n. někoho jiného; daňový, valutový p.; expr. zdrob. podvůdek, -dku m. (6. mn. -dcích)