pohár, -u m. (6. j. -u) kniž. nádoba k pití, nahoře širší než dole, zprav. na nízké nožičce n. bez nožičky; číše: broušené, křišťálové p-y; cínový, stříbrný p.; pozvednout p. k přípitku; cinkot p-ů; přen. p. hojnosti, p. rozkoše; p. žití; p. (trpělivosti) přetekl trpělivost přešla; vypít p. (též kalich) hořkosti až do dna vytrpět, protrpět vše až do konce; sport. ozdobná nádoba jako cena pro vítěze závodu, soutěže; soutěž o tuto cenu: hokejový turnaj o putovní p.; Středoevropský p.; archeol. zvoncové p-y bezuché nádoby (v podobě obráceného zvonce); lid zvoncových p-ů; zdrob. pohárek, pohářík, poháreček v. t.