poklekati, poklekávati (*poklekovati Jir.) ned. k pokleknouti; klekat: p. na zem, před rodiče