poklekati (si) dok. postupně, jeden za druhým kleknout: všichni (si) poklekali