pokrývač, -e m. (pokrývačka, -y ž.) řemeslník kladoucí n. opravující krytiny střech