polygon, -u m. (6. j. -u) geom. mnohoúhelník; zeměměř. polygonový pořad; polygonální (†-gonálný, *-gonní) příd. geom. mnohoúhelníkový; zeměměř. polygonový; přísl. polygonálně: řešit p.; polygonový příd. zeměměř. p. pořad lomená čára o mnoha úhlech, vzniklá spojením jednotlivých měřičských bodů, sloužící jako měřičský podklad; p-á metoda založená na polygonovém pořadu