portál, -u m. (6. j. -u, -e) (z lat.) architektonicky upravený vchod n. vjezd do význačné budovy ap.: gotický p. chrámu; žulový p. radnice; jevištní p. architektonicky upravené orámování jeviště, rám, v kt. se pohybuje opona; p. obchodního domu průčelí upravené pro výklad; zdrob. portálek, -lku m. (6. mn. -lcích); portálový příd.: p-é figury; p-á kulisa; tech. mající konstrukci podobnou portálu: p. jeřáb; p-é rýpadlo; p-áfrézka; portální příd.: poněk. zast. p. sloup (Ner.); anat. p. žíla vrátnicová; fyziol. p. oběh krve vrátnicový