pozoruhodný příd. hodný pozoru, zasluhující povšimnutí, budící zájem; zajímavý, významný: p. pokus, výsledek; velmi p. výrok; dosti p. vývoj; stavebně p-á budova; neudálo se nic p-ého; je p-é (p-o), že...; p-é dílo; p. talent vynikající; přísl. -hodně: p. shovívavý; podst. -hodnost, -i ž. 1. vlastnost toho, co je pozoruhodné; významnost: p. tohoto vývoje, výroku 2. něco pozoruhodného, významného, význačného; pamětihodnost 2: p-i kraje; pražské p-i; životní p-i