průkaz, -u m. (6. j. -u, -e) 1. listina, doklad prokazující urč. skutečnosti (osobní data, způsobilost k něčemu opravňující ap.); legitimace 1: osobní p-y; p. totožnosti; veř. spr. občanský p.; řidičský p. 2. řidč. kniž. prokázání, osvědčení, důkaz: p. píle, nadání, způsobilosti