prát, -u m. (6. j. -u) (z něm.) potrav. masová mel I z čerstvě poražených zvířat, užívaná jako pojidlo uzenářského zboží