pražádný zájm. neurč. expr. vůbec žádný: nemá p. talent; není ho p-á škoda; to není p-m tajemstvím