pravidelný (†pravidelní Havl., Pal.) příd. 1. řídící se pravidly, konaný podle pravidel: zast. chování p-é, důstojné (Havl.); čistý, p. sloh (Havl.) správný; voj. p-é vojsko stálé (na rozdíl od dobrovolníků ap.), regulérní; práv. p-é právo obecně platící; jaz. odpovídající příslušnému vzoru n. typu: p. tvar; p-é skloňování; p-á slovesa kt. tvoří své tvary podle někt. vzoru; (v něm. a v angl.) slabá 2. vyznačující se stejností, stejnoměrností, souměrností: široké, p-é ulice nových čtvrtí; p. čtverhran náměstí; p-é řady; p-é tahy obličeje; p. nos; p-é rozestupy; geom. p. mnohoúhelník kt. má všechny strany a všechny úhly shodné; p. trojúhelník rovnostranný; p. mnohostěn omezený pravidelnými shodnými mnohoúhelníky; p. čtyřstěn; p. šestistěn krychle; p. jehlan kolmý jehlan, jehož podstavou je pravidelný mnohoúhelník; bot. p. květ souměrný podle tří n. více rovin souměrnosti (např. květ tulipánu); zool. ježovky p-é 3. v stejných časových mezerách se stále opakující, podle něj. řádu stále stejně probíhající (op. nárazový 2): p-é lékařské prohlídky; p-á návštěva školy; p. trénink; p. příjem; p-é splátky; p. spánek, dech; p. rytmus; zajistit p. chod; p-í hosté přicházející vždy v urč. dobu ap. 4. jsoucí bez odchylek od urč. řádu; normální 1, regulérní; obvyklý, obyčejný 1, běžný (op. mimořádný 1, zvláštní): p. průběh, příznak nemoci; p. porod; – život plynul p-m proudem; přísl. pravidelně: zast. armáda p. ustupovala (Svob.) podle pravidel, v pořádku; chovat se zcela p. (Prav.) správně; mluvit p. (Havl.); – p. vykroužený ornament; dobře, p. urostlý (Tyl) souměrně; podávat p. zprávy; časopis vychází p.; nemocný oddychuje už p-ji; – porod probíhal p. normálně, bez komplikací; západní vítr přinese p. déšť zpravidla, obvykle; tohle p. odstůňu; podst. pravidelnost, -i ž.: střízlivá p. ulic; p. hvězdných drah; snaha po p-i a jednoduchosti; – geometrická p. tvarů; p. rysů; – časopis vychází se vzornou p-í; p. tepu; – zvyklý na pořádek a p.