prcat ned. 1. expr. a dět. pouštět větry 2. zhrub. souložit