prekancerosa [-óza], prekanceróza, -y ž. (z lat. zákl.) med. stav předcházející rakovině; prekancerosní, prekancerózní příd.: p. nález