premiér, -a m. (1. mn. -ři, -rové) (z fr.) ministerský předseda, předseda vlády (zvl. v někt. zemích): britský p.; schůzka p-ů (vlád); premiérský příd.: p-á funkce; publ. p-é křeslo funkce ministerského předsedy; podst. premiérství, s. řidč. hodnost, úřad premiéra