premisa [-sa], -y ž. (z lat.) log. soud, z kt. je odvozován jiný soud n. závěr; návěst 2; premisový příd.