primář, -e m. (primářka v. t.) (z lat.) první, vedoucí lékař oddělení nemocnice: operovat bude sám p.; ž. primářová, manželka primáře (John); primářský příd.: p-á pracovna; podst. primářství, s. primariát: převzít p.