pro předl. se 4. p. ve spoj. se jménem 1. vyjadřuje, v čí prospěch, na čí podporu n. v souhlase s čím něco je n. se děje: učinit pro někoho něco dobrého; punčochy pro dceru; pracovat pro rodinu; není pro žádné spolky; získat někoho pro své přesvědčení; máš pro mne chvilku?; všechny okolnosti mluví pro něho; lid je pro mír; pro blaho lidstva; nadchnout se pro myšlenku; rozhodnout se pro jednu z eventualit; hlasovat pro návrh; nechat si, podržet něco pro sebe nemluvit o tom, neprozradit to; ob. udělat se pro sebe (dř.) zřídit si vlastní podnik, osamostatnit se; – s vypuštěním jména; důvody pro a proti; ob. kdo je pro? souhlasí s návrhem ap.; nehnout pro někoho (ani) prstem nic pro něho neudělat 2. naznačuje cíl, účel činnosti, určení k něčemu: chodit pro vodu; poslat pro lékaře; říci něco pro zasmání, pro klid, pro dobrou vůli kvůli; obléci si pro změnu něco jiného; naučit pro život; čtyřlístek pro štěstí; ústav pro tělesně vadné; cesta pro pěší; to není pro tebe; je pro něho až moc dobrá; hodí se pro ni; svět sám pro sebe o sobě; četba pro děti; oddělení pro kuřáky; expr. vás tak poslat pro smrt dlouho nejdete; hovor. to je (podívaná) pro bohy výstředně podivná, prazvláštní, směšná; ob. expr. je to pro kočku k ničemu; liter., est. umění pro umění l´art pour l´art, lartpourlartismus; – někdy vedle jiných předl.: prášek pro spaní na spaní; šaty pro léto na léto; rozpočet pro rok... na rok; čas určený pro práci na práci, k práci; ob. prášek pro bolení hlavy proti bolení 3. vyjadřuje příčinu, pohnutku něj. činnosti; kvůli: plakat pro zemřelého; nevidět pro slzy; být oblíben pro své chování; zapomenout pro hru na čas; opustit ženu pro jinou; trestní oznámení pro podvod; pro to pro všechno; ust. spoj. pro nic za nic bezdůvodně, zbytečně; pro jednu pannu klobouk na stranu, pro jedno kvítí slunce nesvítí; pro pravdu se lidé nejvíc hněvají (přísloví) 4. vyjadřuje vztah, zřetel; pokud jde o (koho, co), co se týká (koho, čeho); naznačuje důsledek něj. činnosti n. vlastnosti: pro něho neexistují žádné překážky; to platí pro obě strany; to je zdravé pro děti; pro svou osobu jsem spokojen; smysl pro pořádek; cit pro spravedlnost; pochopení pro nesnáze; pro koně má Vašek oči jako ostříž (Bass); – být lidem pro blázny, pro smích; uličník pro radost a pro zlost (Maj.); pro hanbu světskou; – prosit pro boha, pro všechno na světě, pro smilování boží úpěnlivě; ust. spoj. pro boha! (ps. též proboha), pro pána boha! (ps. též pro pánaboha, propánaboha), pro pána krále! (ps. též propánakrále), pro pánajána (K. Čap.) (zvolání při úleku, řidč. radosti ap.); ust. spoj. hovor. pro mě za mě mně je to jedno, mně na tom nezáleží; mít pro strach uděláno nebát se 5. vymezuje (omezuje) co do času n. okolností: mít památku pro celý život na; práce je pro dnešek skončena; pro jednou snad nebude tak zle; pro začátek; pro tentokrát (ps. též protentokrát); pro podruhé (ps. též propodruhé); pro tuto chvíli; – ust. spoj. pro každý případ, pro všechny případy kdyby něco náhodou přece jen nastalo; pro ten případ nastane-li to, stane-li se to