pro- předp. slovesná I. vyjadřuje 1. postup n. proniknutí děje naskrz něčím (vytvořením otvoru, poškozením ap. něčeho): provrtat prkno; prosekávat led; proštípnout lístek; propíchnout pneumatiku; prokopávat tunel; prolomit hráz; probodnout si ruku; prostřelit lebku; propálit si šaty; prodřené kalhoty; prošlapat střevíce; nárazem promáčknout blatník auta; drát se úderem prohnul 2. postup n. proniknutí děje otvorem skrz překážku; proniknutí, pronikání vpřed překonáním odporu; proniknutí, pronikání celým prostorem n. jen místy v prostoru: prolézt dírou; projíždět tunelem; projít dveřmi; projít hrdlem; profouknout; řeka protéká soutěskou; zrna propadávají sítem; projet stanicí nezastavit v ní; – protlačit se ze zástupu; probíjet se, probojovat se do první linie; proniknout strážemi; – proběhnout, projet trať; proklouznout mezi hosty 3. pronikání, proniknutí místy na povrch něčeho, jevící se jako náznak něj. zabarvení, kmitavé prosvítání, zazáření ap.; provedení děje místy, výběrem: probělávat, probělat; tvář od chladu promodrává; korunami promodrává nebe; lysina mu probleskuje mezi vlasy; při hovoru mu probleskoval úsměv; prokukovat; – prořezávat větve; protrhat sazenice 4. intenzívní provedení, provádění něčeho, důkladnou, zevrubnou činnost, jednání: prosolit, propéci maso; promastit ložiska; prohledat byt; propotit košili; prokřehnout, promrznout na kost; – probádat, prozkoumat nové skutečnosti; promyslit úkol; propracovat teorii; prodiskutovat otázku; prošetřit, prověřit údaje; prokalkulovat stavbu 5. provedení děje ve velké míře, vyplňující značnou dobu: procestovat celé prázdniny; prochodit, probdít, proplakat, protancovat celou noc; prostonat mnoho měsíců; proschůzovat mnoho času 6. provedení děje ve velké míře, vedoucí k hmotné ztrátě n. k neúspěchu: proflámovat, promrhat, prohospodařit jmění; projezdit hodně benzínu; prodělat, prohrát, prohýřit, projíst peníze; protelefonovat hezkých pár korun; – propást někoho; promarnit příležitost 7. další provedení, provádění děje (nad stupeň již dosažený): protáhnout čáru; prohlubovat studnu; prodloužit silnici; prodlužovat lidský věk 8. (u sloves mluvení) a) vyslovení, sdělení něčeho (zprav. na veřejnosti): promluvit, propovědět; prohlásit, provolat; proslovit přednášku; pronést několik slov; b) proniknutí děje ven, na veřejnost n. vyjevení něčeho, co mělo zůstat utajeno: provalit se; prozradit (se); prořeknout (se); prokecnout, problafnout II. (spolu se zvrat. zájm. se) (u sloves pohybu) vyjadřuje dosažení velké n. uspokojující míry intenzívním průběhem děje, provázené citovým zaujetím: projít se, projíždět se, proběhnout se, proskočit se, prohánět se, proplavat se; pronést se