Nalezeno 8 heslových statí.

bezprogramový

příd. nemající program, plán; nepromyšlený, neobsažný, nepropracovaný: b. radikalismus; b-é jednání;…

neprogramový

příd. takový, kt. se neopírá o program, nemající program, plán; bezprogramový: n-á literatura; pod…

program

, -u m. (6. j. -u) (z řec.) 1. předem stanovený sled náplně něj. slavnosti, zábavy konané za účasti …

programátor

, -a m. pracovník připravující program (pro automatické stroje, počítače ap.)

programovací

příd. tech. sloužící k programování: p. jazyk (např. algol)

programovati

ned. 1. hovor. (co) dát na program, do programu: na večer je programována operní hudba 2. tech. prog…

programový

v. program

zaprogramovati

dok. tech. (co) zařadit do programu samočinného počítače