propachtovatel, -e m. poněk. zast. pronajímatel: p. pozemků, honitby