propust, -i (mn. 3. -em, -ím, 6. -ech, -ích, 7. -mi) (*propoušť, -tě, Sova) ž. část vodní stavby (jezu, přehrady ap.) umožňující volný pohyb toku v někt. místě: vod. stav. jezová p.; vorová p. jemčina